SIRPA MARTINS

56-vuotias vanhustyöntekijä ja
työnohjaaja Äänekosken Suolahdesta.
Olen ollut mukana kunnallispolitiikassa vuodesta 1988. Vaikutan aktiivisesti kansalaisjärjestöissä, kokemusta minulla on erityisesti työttömien ihmisoikeuksien puolustamisesta. Olen tehnyt pitkän työrupeaman pitkäaikaistyöttömiä työllistävissä hankkeissa. Toimin ammattiyhdistysliikkeessä julkisen puolen ja pienipalkkaisten työntekijöiden oikeuksien ja parempien työolojen puolesta.

Rakkaimpana harrastuksena on musiikki. Teen lauluja työstä, rakkaudesta ja ihmisten arkisesta aherruksesta. Viihdyn leirinuotiolla lasten ja kitaran kanssa. Tutkin paikallishistoriaa, teen julkaisuja kulttuurihistoriaporukan kanssa ja toimin talkoolaisena Suolahden Kansantalossa. Viihdyn hyvin kaikenlaisten ihmisten kanssa.

Perheeseeni kuuluvat puoliso, lapset,
lapsenlapset ja Viiru-kissa.

Luottamustehtävät
· Äänekosken kaupunginvaltuutettu,
valtuuston varapuheenjohtaja
· Keski-Suomen hyvinvointialueen
valtuuston jäsen
· Keski-Suomen Liiton hallituksen varajäsen
· JHL ry edustajiston jäsen
· Ääneseudun Omaishoitajat ry:n hallituksen jäsen

TÄRKEIMMÄT VAALITEEMAT

Oikeudenmukainen tulonjako

Jokaisella on oikeus taloudellisesti ja sosiaalisesti turvalliseen arkeen sekä ihmisarvoiseen elämään. Oikeudenmukaisella verotuksella turvataan julkiset palvelut: sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, kulttuuri ja osallisuus kaikille.

Työelämä

Palkalla on tultava toimeen. Työssäjaksamiseen on panostettava myös työaikaa lyhentämällä. Oppisopimuskoulutus avaa nopeasti polkuja ammattiin ja suoraan työelämään myös ulkomailta Suomeen muuttaville. Reilun työelämän pelisäännöt sekä järjestäytyminen, neuvottelu ja sopiminen takaavat turvallisen työelämän kaikille.

Luonto ja ympäristö

Maapallo on meidän kotimme! Ei tuhlata väheneviä luonnonvaroja vaan panostetaan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja kiertotalouteen. Energiaratkaisut on tehtävä uusiutuvalle, päästöttömälle pohjalle. Luonto ja sen monimuotoisuus on säilytettävä tuleville sukupolville.

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelman

löydät osoitteesta www.vasemmisto.fi